Blau & weiß aus Tradition / modrá a bílá z tradice
Blau & weiß aus Tradition /modrá a bílá z tradice

Deutscher Fussball-Club Prag z.s.

 

c/o Giese & Partner Rechtsanwälte

Palac Myslbek, Ovocný trh 1096/8

CZ – 110 00 Praha 1

 

Všem členům DFC Prag

 

 

 

Praze dne 12.08.2020

 

 

Pozvánka

na řádnou členskou schůzi 2020

 

 

 

Milí členové Deutscher Fußball-Club Prag,

 

jménem představenstva DFC Prag bychom Vás všechny, aktivní i pasivní členy, chtěli srdečně pozvat na naši řádnou schůzi, která se bude konat dne 07.09.2020 v 17.00 hodin.

 

Tentokrát se bude konat v sidle našeho spolku:

 

c/o Giese & Partner Rechtsanwälte

Palac Myslbek, Ovocný trh 1096/8

CZ – 110 00 Praha

 

 

Náš program obsahuje následující body:

 

 1. Přivítání a zahájení členské schůze představenstvem a jmenování zapisovatele
 2. Ověření řádného svolání
 3. Zjištění usnášeníschopnosti
 4. Schválení programu
 5. Výroční zpráva představenstva týkající se aktivit v uplynulé sezóně/hospodářském roku 2019/2020
 6. Zpráva trenéra o proběhlé sezóně 2019/20 a výhled na novou sezónu 2020/21
 7. Rozprava o zprávách a příspěvcích
 8. Přijetí usnesení o schválení rozpočtu pro sezónu 2020/2021
 9. Návrhy podané dle stanov
 10. Různé / Otevřená diskuze členů
 11. Závěrečné slovo předsedy

 

 

Každý nezletilý člen DFC Prag má právo nechat se na řádné výroční schůzi zastoupit svým zákonným zástupcem.

 

Dle § 11 odst. 5 stanov DFC Prag má každý člen, resp. v případě nezletilých členů jejich zákonný zástupce, právo podávat návrhy k programu řádné členské schůze. Návrhy musí být doručeny na adresu sídla Klubu písemně nejpozději 1 týden před navrženým termínem členské schůze. 

  

Těšíme se s Vámi na viděnou!

 

Představenstvo Deutscher Fußball-Club Prag

 

Aktuelles vom DFC

 

Veškeré denně aktualizované zprávy o našem DFC, informace k tréninkům a hernímu provozu v budoucnu naleznete na Facebook stránce DFC Praha.